i ft I 1144113J3217 i UiC I 11? By lage 1 1 OVERZICHT DER GEBOORT HET JAAR 1902. s. -- M -e i? hü i DRIE- EN VIERLINGEN. TWEELINGEN. DE GEMEENTE. MAANDEN. Wettig. Ouechl c M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. M. M. M. M. V. 1. 2. 3. 4 5. 0. 9. 10. 2G. 11. 12. 23. 24. 25. 21. 22. 20. 17. IS. 19. 15. 16. 4. i Januari 250 247 16 10 266 257 2 1 1 265 i 4 1 3 9 271 Februari 237 10 10 281 247 4 3 1 280 2 7 5 Maart 2S5 232 10 13 295 245 2 3 1 298 10 2 4 April 222 21S 9 5 231 223 1 5 4 234 5 4 5 3 Mei 246 238 1) 14 257 252 1 2 2 258 9 4 3 5 Juni. 233 209 13 217 8 246 2 i 2 2 3 246 3 I 4 4 Juli 217 236 11 5 24] 228 3 1 246 2 4 6 Augustus 12 9 279 234 3 1 5 280 4 G I 6 8 September 268 257 I 268 22 11 290 3 1 291 10 4 3 1 12 10 October. 245 267 I 13 6 258 273 1 261 1 5 4 6 2 1 3 1 1 8 November 254 205 16 9 270 214 1 272 I 3 7 6 3 2 7 December 296 262 7 303 269 3 I 30'' 6 S 4 6 6 Totaal 47 3233 2927 <0 24 18 40 63 77 3 4 3 1 5 Wettig en onecht. Aantal tweeling- eehoorten. Levend aangege ven. Levenloos aangege ven. Aantal drie- en vier- linggeboorteu. Levend aangege ven. Levenloos aangege ven. - ;3073 |2814 ■trig Inecht IV i (O.) Wettig Onecht (W.) (O.l Ai N G E N. en levenloos aangegevenen.) 267 i 225 j G E B O R E N E N. (De levenloos aangegevenen niet mede begrepen.) T - s GEBORENEN BINNEN T W E E - E N M E E R L I (Begrepen onder de geborenen 2 -s 5 Jg 2 s - C’ TTiK 2 - p.fiy

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 199