HOOFDSTUK I. Bevolking. 98.560 119.469 218.029 gedurende 8.139 2.082 2.377 4.459 stichten en bewaarplaatsen: voor krankzinnigen voor gevangenen 1.500 6.639 3.233 6.988 293 229 1 100 185 214 1.438 193 44 Werkelijke bevolking op 31 December 1901 Vermeerdering het jaar door: ge- de geboorte vestiging. geheele ver meerdering 9.294 14.291 de en a. Landmacht b. Zeemacht l op genoemd tijdstip was de bevolking van de ge- 2.956 6.189 8.715 15.703 1.642 3.142 7.652 17.433 10.221 11.671 21.892 Vermindering gedu rende het jaar door: sterfte. vertrek geheele ver mindering Verschil tusschen heele vermeerdering geheele vermindering. Bevolking op 31 December 1902 100.642 121.846 222.488 Die van de 8e wijk alleen, bedroeg op dat tijdstip 12.620 13.894 26.514 Op 31 December bestond het getal personen, behoo- rende tot de land- en zeemacht, uit: 1.224 LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Mannen. Vrouwen. Totaal. eii Totaal. Mannen. Vrouwen. Totaal. Vrouwen. Mannen. Vrouwen. Totaal. Mannen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 19