«re 2 45 I 9 Byiage 42 I I T“T OVERZICHT DER LEVENLOOS AANGEGEVE) OVERLEDENEN IN HET JAAR 1902. LEVENLOC >S AANGEGEVENEN OVERLEDENEN BIX NEX 1>E GEMEENTE. MAANDEN. Aanmerkingen. Wettig. Onecht. Totaal. V. M. M. M. M. V. M. M. M. M. M. M. 1. o 3. 4. 8. St. 10. 12. 20. 24. 25. 20. 17. IS. 10. 21. 15. 10. 11. Januari 10 39 10 66 67 21 8 119 111 o 114 123 5 4 1 Februari 10 51 79 9 9 1 11 49 35 19 116 163 o 1 119 164 5 o 1 Maart 12 1 13 94 71 1 8 52 19 161 156 1 165 160 5 4 April 11 11 12 1 76 81 42 11 15 133 161 133 159 1 4 3 4 35 13 Mei 13 13 6 78 80 6 39 129 139 3 o 2 130 140 3 Juni 6 4 1 62 64 9 25 4 44 114 118 3 4 116 116 5 1 Juli 12 2 12 9 72 I 59 36 18 33 124 115 6 2 126 116 8 3 Augustus 10 8 1 10 9 60 47 23 5 46 98 110 3 4 96 4 111 2 September 12 8 1 14 9 68 49 32 27 10 109 104 6 4 103 3 4 1 October. 12 8 2 12 10 52 24 50 47 31 3 i 122 105 2 1 104 5 3 November 14 9 1 19 15 9 57 69 i 39 34 2 3 2 5 136 115 December 20 8 5 1 9 86 5 59 94 49 228 154 1 2 2 4 - 156 226 3 4 Totaal. 130 822 810 514 410 179 41 89 8 138 96 5 30 37 1520 1643 57 4 Wettig en onecht. «■scheiden van echt. Burgerlijke stand onbekend. 29 15001642 117' 136: Gehuwden, i weduw staat V. i M. 11. i Onge- huwaen. T" 6. 7 Hl 124 22. i 23.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 200