I j lltil |tlil 3 By Imre 3. OVERZICHT DER WOONPLAATSVI DERINGEN IN HET JAAR 1902. MAANDEN. 154 266 241 3 15 34 35 Totaal 7592 INSCHRIJVING IN HET REGISTER i -1-1 Totaal ,2778 3448.3149.4180 433 410.481 490147 187,6988 871 147 Algemeen totaal I zi:.i~ 1 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER genoemd in het Koninklijk besliM 27 Juli 1887 {Staatsblad n°. 142.) 25 39 44 39 17 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus. September October November December. Gebouwen totmilitaire doeleinden in gebruik Gebouwen en schepen tot maritieme doel einden ir, gebruik Invaliedenhuizen i Krankzinnigengestich-i ten of bewaarplaatsen Straf ge van geni ssen huizen van bewaring of van provoost Rijkswerkinrichtingen opvoed.gestichten I 210 496 5 189 8 11 14 15 13 509 61 155 9 11 504 5S 137 12' 17 491 7( i - Inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister Afschrijving uit het gemeentelijk bevolkingsregister van personen, gekomen uit Totaal. .•2> M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. 24. 25. 22. 23. 3. 21. t>. 9. Hl. 11. 12. 1S. l'.l. 211. 17. 1G. 15. 14. i.r 1-1 62 2568 3434 2873 4143 431 410 481 490 139 187 6492 W6 M7o 2502 947 1155 6209 331 358 180 161 3416 2781 148 301 219 6 2 369 1 8 98 13 193 9 87 45 30 14 26 11 24 71 57 1 16 1 11 13 42 17 9 31 1 56 8 1 18 9 177 14 276 430 37 11 60 17 3 1 9 20 224 6639 7652 964 1166 334 359 161 2522 3005 1 3444 28 I 2 - liet buitenland. 149 191 276 185 eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. de koloniën van den Staat. 8 16 16 25 17 12 15 14 24 34 24 34 71 64 81 93 117 61 59 97 115 99 139 159 Hi.- andere ;.iiirent<‘ ritviwie. 403 374 437 577 564 449 408 421 701 812 579 484 9 12 17 6 16 57 49 73 71 94 53 47 71 91 84 116 141 129 138 170 266 301 130 270 210 197 271 246 174 474 479 509 765 838 500 580 610 662 804 732 639 188 183 186 262 235 199 190 166 369 392 *2^2’3 188 34 15 17 36 35 28 15 33 37 42 42 24 232 246 225 345 368 269 229 261 301 375 299 266 16 20 19 27 11 8 1'2 10 1 1 16 16 14 van personen, vertrokken naar 9i 12 584 78 13; 19 586 S 7 13 581 87 9 365 53 124 21; 30 532 5! 17 25 384 51 p.s 9 45o 5t 135 12 689 75 17 198 252. 26 24 50: 52 7 7 29 29 197 260 19 13 40 37 22 13 54 46 329 454 371 668 54 70 49 59 204 276 211 326 52 44 27 30 203 269 196 238 62 52 34 27 343 47 39 37 38 199 280 273 397 63 63 40 36 203 291 286 398 33 33 51 232 340 271 449 35 37 36 39 147 212 170 266 11 237 227 159 204 172 245 186 231 315 384 287 301

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 201