Byiage 6 35 74 39 21 8 1 Januari 76 130 173 19 88 35 49 1 Februari 62 49 - 178 168 107 79 52 19 44 Maart. 45 36 - 145 170 88 92 42 42 15 April. 143 146 25: - 91 86 39 35 13 Mei 120 27 123 69 68 25 9 1 Juni 44 125 138 Juli 84 68 36 33 18 24 105 70 26 121 56 46 23 5 Augustus 112 27 125 Septembei 82 58 32 27 10 1 31 114 October 64 60 24 23 136 47 1 145 33 72 78 34 130 November 39 19 231 December 95 59 20 70 165 99 49 3 4 - 410' 179 419 1658 1739 Totaal 960 906 514 1 5 STAAT van de Overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1902, met inbegrip der levenloos aangegevenen, verdeeld naar de verschillende maanden van het jaar en naar den Burgerlijken Staat. 124 130 Wed. staat, (rescheiden. Gehuwd. M. V. V. M. V. M. Burgerlijke staat onbekend Totaal per maand. Ongehuwd. MAANDEN. I M. v. M. M. v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 204