r 2 3.163 1.520 1.643 bijna bijna ruim bijna bijna ruim In 19 16.7 18.5 16.2 15.7 17 16 14.3 6.144 234 6.378 2.927 96 3.023 Getal geborenen in de Gemeente 3.217 138 3.355 per 1000 Levend Levenloos aangegeven te zamen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegeven Getal huwelijken1.736 Getal echtscheidingen71 Het bijhouden der registers van den Burgerlijken Stand en van de bevolking heeft tot de navolgende opmerkingen geleid A. Registers van den Burgerleken Stand: Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterften met 3047. Voegt men bij dat getal het verschil tusschen het aantal van hen, die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen ten bedrage van 1412 dan verkrijgt men een toenemend bevolkings cijfer van 4459. De verhouding der sterfte in de 10 laatste jaren, berekend naar het middencijfer der bevolking van elk dier jaren, was de volgende 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 De verhouding der sterfte is alzoo wederom gunstiger dan vorige jaren. De staten betrekkelijk de geboorte, sterfte enz. zijn achter dit verslag opgenomen als bijlagen 17. Op 31 December fungeerden als ambtenaren van den Burgerlijken Stand de heeren: n n n n n n r> n r> T! r> n r n n n r 16 15 Totaal. Vrouwen. OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Mannen. r> n n n T) n n T) T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 20