F- Byiage K) VERZAMELSTAAT het bedrag der kohieren daarop gedane ontvangsten. van f j van den Hoofdelijken Omslag en Dienstjaren. Aanmerkingen. 6. 2. 3. 5. 7. S. 10. 1. 4. 8. 11. 12. 191.529 2,4 pet. Aangezuiverd. 1896 23.946,01 2,6 pet. 1897 196.325 2.719’31 i 1898 199.285 3 pet. 2 205.328 1899 pet. 2 212.212 1900 pet. 2 1901 218.028 pet. f 10.239,34 f 10.239,34 1902 2 222.488 pet. /1.270.öl3,12 I 357.477,61s 913.135,50s! 132.695,39 37.043,96s 95.651,425 ƒ1.403.308,51 394.521,58 ƒ1.008.786,93 76.617,95 2.155,31 f 954.941,59 20.902,53 934.039,06 Primitieve. Suppletoire I Primitieve. j Suppletoire Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Primitieve. Suppletoire Benaming der kohieren. Bedrag der kohieren. 790.724,02 69.358,33s 860.082,35’ Oninvorder bare posten. Totaal gelijkstaande aan kolom 7. Maatstaf der belasting. Blijft zuiver bedrag. f 53.809,68® 7.395,68s 61.205,37 j 26.403,83 3.154,45 29.558,28 691.776,11s 72.798,53 f 764.574,64s' 859.576,42 74,462,64 Bevolking. Af te trekken wegens verleende afschrijvingen. i 729.301,47 75.867,15! I 805.168,62 815.787,86 I 80.589,90 f 896.377,76 Ontvangsten na aftrek der verleende restitutiën. 24.445,92 5.370,68s 72.748,96 28.200,24s f 100.949,20s 934.039,06 f 763.310,35s 60.235,71 823.546,06’ 740.628,03s 812.044,30 18.421,76 793.622,54 I 67.052,10 2.467,26 64.584,84 879.096,40 20.889,02 \f 858.207,38 673.664,18 1 18.111,93s 66.963,85s 5.834,67s 229,86 \f 913.135.50s 91,14s| 95.651,425j 321,00s 1/1.008.786,93 I 3.908,35s! 793.622,54 1.194,68 64.584,84 5.103,03s!/ 858.207,38 j 834.660,70' 21.720,93 I 812.939,77 66.456,20 i 2.527,13 i 63.929,07 I 901.116,90 I 24.248,06!/ 876.868,84^ 840.203,13 I 849.832,97 24.423,69 I 825.409,28 j 76.244,25 1.515,23 74.729,02 926.077,22 1 25.938,92 900.138,30 f 878.323,64 18.747,22 859.576,42 76.617,95 2.155,31 74,462,64 Nog te innen posten. 786.827,46 46.262,39s 833.089,85s f 780.942,52 20.101,55 59.260,61 I 2.499,02 22.600,57 40.453,64 775.334,22 I 755.092,84 20.241,38 2.719,31 77.870,59 70.070,32s 7.800,26s 43.172,95 853,204,81 825.163,16s 28.041,64s 859.095,96 88.164,59s 947.260,55s 37.525,35s!/ 691.776,11s! 3.068,62 J 72.798,53 40.593,97s! 764.574,64s f 11.895,70 I812.939,77 2.169,44 63.929,07 14.065,14 876.868,84 825.409,28 74.729,02 I 29.816,60s 900,138,30 f 775,334,22 Aangezuiverd. 77.870,59 853.204.81 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 215