12 Theodor Stang. 4 's-Gravenhage, Augustus 1902. De Directeur, II. IV. 91.100,61 f 27.966,97s Overgebracht f 119.067,58s Daarvan werd tot verdere uitbreiding van de werken der Duinwaterleiding uitgegeven Zoodat een bedrag van op Volgn0. 209 van de begrooting voor 1902 kon worden overschreven. Dit financieel verslag wordt verder toegelicht door de navolgende bijlagen: Financieel Overzicht. Rekening van Inkomsten en Uitgaven. Balans-rekening. Overzicht der gesloten leeningen en betaalde aflos singen tot en met 31 December 1901. I. III.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 223