i 12 12 f UITGAVEN. ONTVANGSTEN. 7 6 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot op Aard der Uitgaven. i Begroot op Aard der Ontvangsten. Uitkeering aan de Gemeente van f 29.79738» f 29.79738» Batig saldo over 1900 het batig saldo over 1900 I. Personeel. 96 27 f 39.928, f 340,67 f 39.587,33 f 578.000, 7.488,- 7.488, f 840,67 f 47.416,— f 47.07533 11.000, en van 8 October 1901 met. 3.400, f 592.400, 2.303,725 f 346,76 429,75 2°. Aan de Gemeente-gasfabriek 238 850.— f 617.61438 n 0,366 950,— 949,63» f 2.303,726 f 350,005 f 25.800, f 27.753,72 III. Onderhoud der werken. f 12.U00, 11.215,19» f 784,80» f b. f 383,59 5.500, 5.883,59 en 13.063,33» 63.336 249,105 7.249,105 13534Ï 61,685 f 1.255405 f 2.081,48 f 69.200, IV. Algemeens kosten. 200, 400, 600, 814,86» f f Transporteeren f 6.230- 5.415,135 f f f n f n n n f n n n n Werkelijk ontvangen. 20.000,- 4.000,- 4.000, 17.000, 13.000,- 7.000,- 500, 4.000, 4.000, 1300, 900, i Werkelijk I uitgegeven. 499,90 3.890,60* 3.700,88 f 7(1.026,37* 4.165,80 18.084,40 1.485,24* 888,31* Meer dan begroot is. 165.80 1.084,405 Minder dan begroot is. 0,10 109395 29942 Meer dan begroot is. I Minder dan begroot is. 3.490,64 1.117365 40738 509.36 12,735 92,77 4.000,— 1.130,- 500,- 429,75 1 - I f 25214,38 I f 592.400, f 617.184,63 a. Steenkolen b. Olie, vet, smeer enz c. Roosterstaven, vuurvaste steen, gereedschap d. Transportkosten naar het pomp station a. Ambtenaren b. Loonen van den baas aan het pompstation, van de werklie den, loopbediende en portier I f 29.797385 I f 29.797385 I. Levering van duinwater. Huur van watermeters en diensthuizen. II. Brandstoffen en verdere benoodigdheden. 1°. Aan particulieren Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 18 Juni 1901 met a. Erfpacht enz b. Grond- en polderlasten. c. Premie v. assurantie d. Schatting en opgave van de huurwaarde der perceelen f 24.784,63 22.303,725 f 3.65334 847,12 Onderhoud en schoonhouden van a. de kanalen met spranken, de proefputten en de filters de gebouwen en het hoogreser- voir c. de stoompompwerktuigen ketels d. de watermeters e. het buizennet, de straatkappen enz f. de dienstleidingen met kranen en toebehooren g. de gereedschappen voor de ex ploitatie in de stad h. instrumenten i. aanschaffing, herstelling en on derhoud van wagens j. voorzorgen tegen vorst k. onderhoud der bestratingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 225