12 12 UITGAVEN. ONTVANGSTEN. 5 9 8 Begroot op Aard der Uitgaven. Aard der Ontvangsten. Begroot op f 6.230, f 814,865 f II. Ontvangsten van anderen aard. 27 519,415 36,80 f f 191 191,— 500,— 3,62 f 191 f 191,— 166,89 0,29 5,03* 1.100,- 135,23 I 2.000,— 21.75 150,— 375, I 342,88 32,12 8.376, O.ÜIU, frisïTT^rf 676,68» f l.ï'80^ V. Openbare Dienst. f 2.000,- f 1.936,445 f 63,555 6.081,10 I f 6.000,- 81,10 63,55» VI. Uitbreiding der werken. Aanschaffing van watermeters f 237,705 59.836,135 60.000,— 163,865 8.758,94 14.000,— 5.241,06 20.000, 30.081,48 10.081,48 n 8.492,43 f 5.542,63 f 212.465,62 f f 6.000,— f 200.000,— U.UW, f~ 19/74830” 2.200, 1.150,— Sluiten en heropenen van dienst- kranen 4.156,06 1.378,28 Minder dan begroot is. Werkelyk ontvangen. Meer dan begroot is. Minder dan begroot is. 40.000,- 30.000,— 20.000, 10.000,— Werkelijk uitgegeven. 7,- 64,- 600,— 400,- 44.156,06 f 31.378,28 800,— 50,- oj 20.000,— 9.762,29» 1.094,96» 2.135,23 171,75 698,— 336,— 8.376, f 23.931,— 2.492,43 f 18.108,25 6.000 Memorie. f—14.000,— 6.730,755 5.000, - 5.415,13® j 2.719,415 i f 1.113,20 I 496,38 I n. Leidingen in perceelen der le klasse met aansluiting. Brandkranen met inbegrip der aansluitingen in de straten c. Onderhoud en bediening van brandkranen, openbare pompen, drinkbakken enz <1. Onderhoud van brandputten 730,755 1 5.000,- 5.811,85» I f Transport e. Drukloonen, bureau- en teeken- behoeften f. Rondbrengen van nota’s g. Vrachtloonen, tramgelden voor het technisch personeel h. Zegelkosten voor de journalen van den Gemeente-Ontvanger, briefporto’s enz i. Diverse kleine benoodigdheden k. Onderhoud en schoonhouden der lokalen en magazijnen aan de Prinsegrachtenaan den Kanaal- weg te Scheveningen Verlichting en verwarming van de bureelen en het pompstation >n. Aanschaffen van petten voor mindere beambten Scheikundig en bacteriologisch onderzoek van het duinwater o. Aanschaffing van een brandkast p. Verzekering van losse werklie den tegen invaliditeit en on gelukken q. Aflossing van de geldleening ingevolge Raadsbesluit van 24 October 1899 i-o - f'. Aansluitingen aan perceelen c. Aankoop van gegoten ijzeren buizen Leggen van hoofdleidingen Nieuwe spranken voor de uit breiding van de prise d’eau. f. Uitbreiding van de filters (voort zetting) g. Doortrekking van de diverse hoofdleidingen voor een verbe terden wateraanvoer /i. Voltooiing van het in aanbouw zijnde machinegebouw T Meer dan j begroot is. 633,11 50,29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 226