I 12 12 10 11 ONTVANGSTEN. UITGAVEN. R E C A P 1 T U L A T I E. WERKELIJK ONTVANGEN. WERKELIJK UITGEGEVEN. Volgn0. 96. f 738.703,27* rein butie aan de Gemeente voor gebruik van den ondergrond ten behoeve - In het batig Saldo ad f 57.753.11 is begregen f 30.000 wegens van het buizennet. f I 152. 154. 207. Aflossingen Hoofdstuk VII Batig Saldo over 1900 Volgn0. 27. 27. 207. Hoofdstuk I Ill f 29.797,28* 617.614.38 191.- 91.100,61 üitkeering aan de Gemeente van het batig Saldo over 1900. - --. Hoofdstuk i II III IV V VI 29.797,28» 47.075,33 27.753,72 70.026,37’ 23.477,35’ 19.748,30 212.465,62 80.936,57 78.569.— 91.100.61 f 680.950,16» Saldo. 57.753,11 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Aard der Uitgaven. Aard der Ontvangsten. Renten en Aflossingen. f 30.000, 2071 152; f 91.100,61 f 159.505,5" f 27.966,97» f 119.067,68» 8.147,43 f 22.547,43 f 20.199,70 f 2.347,73 207 89,067,58» f 91.100,61 f 27.966,97» n v n ff f 119.067,58» 89.067,58» f 119.067,58» Begroot op n n n ff n n n n r> n Werkelflk ontvangen. Meer dan i begroot is. 11.000, 3.400, Meer dan begroot is. Minder dan begroot is. Uitbreiding van de werken der Duinwaterleiding. (Uit leening betaald) Overgeschreven van Volgn0. 210 van den dienst 1900 f 80.936,57 78.569,— f 80.936,57 78.569,— ff ff i i n f 27.966,97 s I n h Renten, a. Renten 154i b. Aflossingen II. f 159.506,57 f VII. Onvoorziene uitgaven Verhoogd by Raadsbesluit van 18 Juni 1901 met en van 8 October 1901 met f 91.100,61 i Geldleening Overgeschreven van Volgn0. 210 van den dienst 1900 I Minder dan I begroot is. I Begroot op I Werk^jk 6 1 uitgegeven. f 30.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 227