II 12 12 I 15 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. Transport. f 561815,03» f 198.180,066 Transport. f 38.247,86» Huur van watermeters 3». 27 V. Openbare Dienst. 96 1 46.694,83 diensthuizen 1.936,44» f met inbegrip der aansluitingen in de 84.942,69» 6.081,10 429,76 4°. 224,18» 5“ 19.748,30 VI. Uitbreiding der werken. Ontvangsten van anderen aard. 6°. 191,- Sluiten en heropenen van dienstkranen 91.100,61 Opbrengst van geldleening 207 212.465,62 159.605,57 207 f 26.914,11 64.186,50 91.100,61 30.000, Saldo. 27.753,11 w f 738.708,27® f 738.703,27® Retributie aan de Gemeente voor gebruik van den onder grond ten behoeve van het buizennet Renten Aflossingen Uitbreiding der Werken van de Duinwaterleiding (uit leening betaald). 30.081,48 8.492,43 6.730,75® 5.000,— Levering aan de Gemeente-gasfabriek. Ingekomen posten van vorige dienstjaren f 80,936,57 78.569,— 152 154 Uitbreiding van het machinegebouw Aanschaffing van een 5e stoompompwerktuig met ketels 3 termijnen Aanschaffing van watermeters Aansluitingen aan perceelen Aankoop van gegoten Ijzeren buizen Leggen van hoofdleidingen Nieuwe spranken voor de uitbreiding van de prise d’eau. Uitbreiding van de filters (voortzetting) Doortrekking van de diverse hoofdleidingen voor een verbeterden wateraanvoer Voltooiing van het in aanbouw zijnde machinegebouw 44.156,06 31.378,28 20.000,— 9.762,295 59,836,13’' 8.758,94 Leidingen in perceelen der le klasse met aansluiting Brandkranen ï"0* -2 straten Onderhoud en bediening van brandkranen, openbare pompen, drinkbakken enz. met aansluiting Onderhoud van brandputten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 229