12 18 A. TOESTAND DER WERKEN. Staat I. Over de Zomermaanden. Over het geheele jaar. Hoogste i Laagste jGemidd. Hoogste Laagste Gemidd. Jaar. ML VERSLAG omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwaterleiding in het jaar 1902. 1.20 -4- 0.60 -4- 0.33 -4- 0.40 -4- 0.80 2.40-4- 2.70 4- 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 2.10-4- 2.10-4- 2.40 -4- 3.00-4- 2.50-4- 2.40-4- 0.14-4- 0.22-4- 0.70 4- 1.40 4 1.00 0.30 -4- 0.20 -4- 0.10 4 I 0.40-1- 0.15-4- 0.15 -4- 0.40-4- 2.50-4- 2.30-4- 2.00-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.30-4- 2.50-4- 3.00 -4- 3.00-4- 2.80-j- 0.14-4- 0.30-4- I 0.35 4 1.15-j- 0.88-j- 0.42-4- 0.41 -4- 0.07 -4- 0.12 4 i 0.52-4- I 0.53-4- 1.02 4- 2.61 -4- 2.39 -4- 2.08-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.35-4- 2.50-4- 3.09 -4- 3.00 -4- 2.85-4- 1.04-4- 0.85-4- 0.00 0.75-4- 2.16- 4- 2.11-4- 2.10- 4- 2.15 -4- 2.35-4- 2.67 -4- 3.11- 4- 3.09-4- 2.60-4- 1.80-4- 1.16- 4- 1.28 1.45 1.30 1.40 4- 0.90 0.88 4- O.7O4- 0.35 4- 0.15-4-. 0.80-4- 0.15-4- 1.70 -4- 1.90-4- a. D u i n k a n a 1 i s a t i e. Gedurende het jaar 1902 werden uit den Water vang opge pompt en naar 'de stad geleverd 6.700.000 M’. gefiltreerd water, tegen waterstanden. ML ML waterstanden. ML ML ML 0.59 1.28 0.60 0.90 0.39 0.06 4- 0.12 0.22 0.36-4- 0.61 -4- 0.99-4- 2.36 -4- 2.40 2.30 -4- 1.80-4- 2.20 -4- 2.10-4- 2.20 -4- 2.10-4- 2.10-4- I 2.50-4- 2.50- 4- 3.50- 4- I 3.30-4- 3.30 4- I 3.00-4- I 2.40-4- 3.12-4- 7.154.000 in het jaar 1901 en 7.309.000 1898. De waterstanden in de hoofdader van den Watervang sedert het jaar 1880 zijn aangegeven in den navolgenden staat 0.00 0.30 0.60 4- 1.20-4- I O.6O-4- 0.33-4- 0.40-4- O.8O-4- 0.60 4- 1.30-4- 2.70-4- 2.40-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.10-4- 2.10 -4- 2.50 4- 2.50 -4- 3.25 -4- 3.00-4- 3.00 4- 2.02-4- 2.01 -4- I 1'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 232