12 Gebouwen c. d. Stoompompwerktuigen. 20 Het nieuwe Machine- evenals het nieuwe ketelhuis kwamen gereed. Aan de buitenmuren van het Hoogreservoirgebouw werd de laatste hand gelegd ter herstelling van de beschadiging, die langzamerhand door de zeelucht aan de buitenhuid dier muren was teweeggebracht. Het vijfde werktuig met ketels kwam gereed en werd in gebruik gesteld. De werking van de geheele installatie liet niets te wenschen over. De sedert 1875 opgepompte hoeveelheden ongefiltreerd en gefiltreerd Duinwater, benevens het steenkolenverbruik per 1000 kub. Meter water zijn aangegeven in den navolgenden Staat II. bewezen het doelmatige van deze verandering, niet alleen ten opzichte van de scheikundige samenstelling, maar ook ten opzichte van het bacterie-gehalte van het ongefiltreerde Duinwater. en Hoog reservoir. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 234