ii I I 5 I! 12 I i i 22 mm. 1 1 25 14 750 g- druk. h. 233 335 buis op de Koninginnegracht aan het eene en aan het andere einde met den hoofdbuis in den Bezuidenhoutscheweg. Tevens werden de hoofdtoevoerbuizen, die uitkomen op de lijn MauritskadeKanaalstraat, in verband gebracht met de hoofdleidingen in het westelijk gedeelte van de stad. Het buizennet werd verder verlengd met 8200 strekkende Meter leidingen van verschillende afmetingen. Op Ultimo December bedroeg het aantal brandkranen 1910 tegen 1808 op Ultimo December 1901. Verwisseld werden 3620 watermeters, schoongemaakt en hersteld 5317 stuks. 13 17 20 73 76 185 612 4 5 25 37 75 100 76 51 38 32 25 19 16 13 9‘ 13 25 - 32 32 41 25 8 15 6 38 549 25 49 14 371 T e 1 e p h o n i s c h e gemeenschap met het Pompstation. In de telephonische verbinding met het Pompstation had geen enkele stoornis plaats. De toestellen vereischten geene andere dan de gewone onderhoudskosten. f. Watermeters. In gebruik waren de navolgende watermeters: Staat III. 1801015 773 4081 516 3939 - 2 - 10 9 z 5 1 5 2- I Toestellen ter regeling van den De toestellen ter regeling van den druk op het Pompstation bleven voortdurend in ongestoord gunstigen toestand. z 11 U f 1 5 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. KALIBERS. 1 11 10 n n n n n n I *S-- 50 301 55 i-4'j (3”) (2”) (1'2”) (1’ (1”) (3*”) ,3' CC ^44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 236