1» w j 12 i. Aansluitingen aan het buizennet. k. omtrent Staat IV. In het afgeloopen jaar werden 969 perceelen met het buizennet aangesloten. Diverse b ij zonderheden de Exploitatie. Het aantal perceelen, welke in het genot zijn van duin water, blijkt uit den navolgenden staat. 23 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Op 31 December. II U U R W A A R 1) E N. 1880 1890 1900 1901 844 157 209 209 249 6335 7915 7917 7885 27.462 43.362 44.331 Totaal 42.225 i 14.594 75 4807 2366 1189 1156 510 448 270 116 37 29 17 235 2258 776 2331 4S3 1325: 4674 384 781 1565 885i 2442 5831. 4373 3297 2726 4046 1864 1239 572' 306 114 59, 16: 10 6 12 203 6100 4440 3592 2809 4090 1913 1294 589 303 115 59 22 8 6 12 155 4936 2404 2172 1034 728! 421 181 62 34 23 In hofjes niet meer bedragende dan 112.50 f 2.50 boven 112.50 toten met,, 150.5. 6010j 6192 4426 3327 2772 4077 1883 1240 565 302 113 58 10 6 12 188 6874 7491 200.— 6.50 j 250.— 8.— 300.- ,10.— 500.—..15.— 700.—20.—i 1000.- 25.— 1500—„30.— 2000.— 35.-1 2500.— 40.—. 3000.—45.— 3500.—50.—i „4000.—„55.--! 60.— „65.— 218 Hofjes op meter +36 565 566 557 150.- 200.- 250.— 300.— 500.- 700.— 1000.— „1500.— 2000.— 2500.— 3000.— „3500.— 4000.— 4500 en daarboven. „4500.— Abonnenienten 1 olgens watermeter 695 Meters voor besproeiing 56S1 Contrólemeters Oemeente-inrichtingen Ie 1 2e a. 2e b. 3e a. 3e b. 4c i 5e 6e 7e Sc De 10e 11e 12e 13e i 14e 1902 906 2451

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 237