12 24 f 658.425,72 3274 badtoestellen. 16776 closets. 309 trekdieren. 40 twee-wielsrij tuigen. 328 vier-wielsrijtuigen. 2 stuks vee. 279 binnenbrandkranen. Bovendien werd van de Duinwaterleiding gebruik gemaakt ten behoeve van: 20.425,72 f 638.000,- De toeneming van de bevolking in verband met de toe neming van het verbruik en van de bruto opbrengst in de verschillende exploitatiejaren blijkt uit den navolgenden staat V. Ingevolge de bepaling van Art. 8 van het Tarief van 3 Maart 1898, nader gewijzigd bij besluit van den Gemeente raad van 25 April 1899, werden gedurende het afgeloopen jaar geplaatst 706 contrĂ³lemeters, benevens 264 watermeters voor nieuwe aansluitingen, terwijl van huiselijk gebruik op watermeter over gingen 353 perceelen, te zamen 1323 watermeters. Tegen verminderd tarief werd water verstrekt aan 98 perceelen en tegen f\.per jaar aan 776 woningen in Hofjes. De bruto opbrengst was als volgt: Aan levering van duinwater, huur van watermeters^ en diensthuizen Stel voor opzegging van verbintenissen, onin vorderbare posten, restitution, enz Dan bedraagt de bruto opbrengst VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 238