I I flf 1 5 28 namen van personen, die 42 |l |l II I onderstand hadden ge noten van het Gemeente bestuur of van eene instel ling van weldadigheid die in staat van faillissement waren verklaard of onder curateele waren gesteld, en voorts nog een groot aantal namen van personen, die meer dan eenmaal door de ontvangers zijn,opgeven. Wij laten hier volgen eene opgave van het getal kiezers, volgens de kiezerslijst, vastgesteld in 1902. n r I I ■:iï

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 23