lï -I =-.= 12 I 26 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Bruto Totaal verbruik etmaal tal. in Gld. in M3. 6.968.000 19.0901 93 28.600 621.443,90 3.026 205.328 25e 1899 29.176 642.540,38 3.027 212.212 7.073.000 19.378 91 26e 1900 29.340 664.333,58 3.047 7.154.000 19.600! 90 218.028 27e 1901 28.414 686.773,10 13.08 28c 1902 222.488 6.700.000 18.356 82s l. Bijlagen, dat het laagst 1 hoogst 12890 29340 hetgeen wijst op eene vermindering van 1171 926 opbrengst I in één jaar Met bijberekening van de levering van duinwater aan de gemeente sedert 1899. Bijlage 2. De graphische voorstelling van het Zaterdag- sche en het Zondagsche verbruik is eene voortzetting van die gevoegd bij het jaarverslag van 1892 en geeft een dui delijk beeld van de schommelingen van dit verbruik. M3. 11719 M3. 28414 Jaar van exploitatie. niettegenstaande eene toeneming van de bevolking met 4460 zielen, waaruit dus blijkt de vooruitgaande beteugeling van de waterverspilling. in 1902 was het laagst in December en het hoogst in Juni, en bedroeg terwijl in 1901 dit verbruik het laagst was in Januari en het hoogst in Juli en bedroeg jgemiddeld etmaal- verbruik Gemiddeld i Jaar- Polking. 3 I C j Toelichting: Bijlage 1. De graphische voorstelling van het dagelijksch waterverbruik toont aan verbruik f 2 s-gé inM’.jt- in één in één jaar i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 240