XI ft -ft -4- m w 4 4 1 ft [j Waterverbruik per Etmaal, in Kubieke Meters, sedert het jaar 1892* IP, 4 -414 ir J1 rS _JL. 11 U Bijlage No. 2» r ir u- 4 [W 14 I 4-1 -H TT h ft, 4 Hl u n o [U 1 ui j d o ill Uiii ft ft 4- A, -- 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I T I I 1 I I i I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I U I __X l i i I l I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I -- I I I T l I i i i i I I I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 246