1 I lil 1 ss i I I I lil 1 I 1 5 i Hl o i 1 I 1 I i ip I 12 12 i water te ’s-Gravenhage in 1902. GEMIDDELDEN. I - I 7,7 I i 11902! 1901 19Ool 18991189s| 1897 1896 1895 ■s-Gravenhage over 1902. Scheikundige analysen van het duin- i I 35 34 1 1) 1 N G VAN GETAPT UITD BESTANDDEELEN. (in milligrammen per Liter). U Augs.12 Sept. 15 Nov. j 8 Dec. 80 Oct 8 Juni. 10 Juli. 320,0 j 306,0 318,0 Opgeloste vaste stoffen 338,0 304,0 328,0 316,0 308,0 j 322,0 312,0 326,0 95,0 89,7 81,0 68,8 78,0 80,0 57,0 Gloeiverlies daarvan 91,0 92,0 87,0 83,0 94,0 S6.0 86,0 92,0 84,0 4,2 j 4,6 3,8 5,2 4,3 5,34,9 4,5 5,2 3,1 4,6 5,3 3,2 i 4.7 4,2 I 4,8 5,6 I 4,6 5,6 108,0 99,9 118,0 120,0 116,0 116,0 Kalk 112,0 106,0 116,0 104,0 109,0 114,0 6,4 I 8,8 7,2 8,0 7,5 7,0 7,7 6,8 Magnesia 7,8 6,4 6,0 7,0 7,4 6,8 0.9 1,6 1,1 1,0 1,9 1,3 1,0 1,6 2,0 1,2 1,4 0,8 IJzeroxyde 1,2 0,8 1,2 1,0 0,6 0,9 afwezig afwezig afwezig Amoniak afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig Salpeterigzuur (nitrieten) afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig Salpeterzuur afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig 31,oj 33,0 32.0 32,3 32,5 31,6 34,0 30,0 32,0 32,0 32,0 33,0 Chloor 32,0 32,0 30,0 32,0 32,0 30,0 19,5 17,0 17,1! 17,1 26,7 20,0 16,7 18,2 22,9 15,9 11,4 17,6 Zwavelzuur anh. 15,2 17,3 18,0 16,1 21,0 18,0 16,6 12,0 b,0 17,0 5,9 5,1 9,1 7,6 19,0 16,0 17,5 18,0 16,0 Kiezelzuur anh. 18,0 16,0 15,0 14,0 14,5 afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig afwezig Lood en koper afwezig afwezig volkomen volkomen volkomei Helderheid. volkomen volkomen volkomen volkomen neutraal neutraal neutraal neutraal! neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal Reactie neutraal neutraal geene Zwevende vaste stoffen geene geene geene geene geene geene geene geene geene geene Opgemaakt te ’s-Gravenhage, 31 Januari 1903. Kaliuinpermanganaat (Chamaeleon) Dr. R. DE JoSSELIN DE JONG. Dr. B. P. B. Plantenga. T 9,3 18,5 8,6' 10,7 neutwll afwezig afwezig afwezig 31,6 31,4 1,0 1,3 318,0 318,0 321,7 328,7(326,1 328,3)322,7 317,8 318,8 84,2! 86,2 104,5| 80,5 7,6 7,1 118,0 '113,1 (113,8 7,2 i 7,0 en aluinaarde afwezig afwezig afwezig j afwezig afwezig 1 afwezig 20 April.17 Mei. i afwezig afwezig rolkoiiien volkomen volkomen volkomen volkomenij 7,1 86,9' 99,1 112,5 112,2107,0 8,2 Bijlage I. Behoort by het Rapport omtrent het onderzoek van het duinwater te geene 17 Jan. 19 Febr. 25 Maart. ^5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 257