12 37 Bijlage III. DUINWATERLEIDING TE 's-GRA VENHAGE. Bacteriologisch onderzoek. PLAATSEN DER WAARNEMING. 1620 239 )pen kanaal 1088 130 •'ilters (ongefiltreerd) filters (gefiltreerd) 8 33 (Vaterleiding stad 14 (11) 0 Opgemaakt te ’s Gravenhage, den 31 Januari 1903. Dr. B. P. B. Plantenga. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Vervloeiende. Niet-ver vloeiende. Zie Rapport. Dr. R. DE JoSSELIN DE JONG. Behoort by het Rapport om- ;rent het onderzoek van het luinwater in 1902. Gemiddeld aantal bacteriën berekend op 1 cM3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 259