I I LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN II H: Bijlage 14 GEMEENTE ’S-GRAVENHAGE, zooals die is opgemaakt ingevolge het Reglement op de Wegen en Voetpaden in de Provincie Zuid-Holland. BEHOORENDE TOT DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 278