I 11 HOOFDSTUK III. in District I. a E. Edersheim Bzn J. W. F. Ridder Huijssen van Kattendijke Mr. M. J. C. M. Kolkman 1903 1903 i 1903 C. Voor de verkiezingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken verwijzen wij naar Hoofdstuk XII. van op J. E. C. de Wijs 52, H. J. Kerling Jr. 47 en J. Th. Amiabel 39, die derhalve tot leden der Kamer zijn benoemd. Voor de verkiezing van een lid-werkman moest op 30 April eene herstemming worden gehouden tusschen 0. J. Linders en H. Westerduin, op wie bij de eerste stemming resp. 25 en 20 van de 67 geldige stemmen waren uitgebracht. Gekozen werd C. J. Linders met 50 van de 97 geldige stemmen. Bij ons besluit van 25 April zijn de benoemde leden patroons ,1. Th. Amiabel en H. J. Kerling Jr. en bij 9 Mei het benoemde lid-werkman C. J. leden van genoemde Kamer van Arbeid besluit van Linders tot toegelaten. De heer J. E. C. de Wijs had kennis gegeven, dat hij de benoeming tot lid-patroon dier Kamer niet aannam. Bij Koninklijk besluit van 13 Juni, No. 60, werd voor dezelfde Kamer van Arbeid eene buitengewone ver kiezing uitgeschreven, ter vervulling van twee vaca tures van leden-patroons. Bij de op 16 Juli gehouden verkiezing werden uitgebracht 28 geldige stemmen, waarvan op K. C. W. Hartig 26 en op J. van Rij 27, zoodat beide heeren zijn benoemd. Tot hunne toelating als leden-patroons der Kamer werd bij onze beschikking van 25 Juli besloten. 6 emeentebestuur. Personeel. a. Het personeel van den Raad bestond op 1 Januari 1903 uit de heeren: Jaar van aftreding. I i'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 27