14 14 6 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING NAAM VAN AANWIJZING AANWIJZING VAN DEN WEG LENGTE EN GEMIDDELI R I C H T I N G. wie met het van OF VAN BREEDTE. onderhoud is belast. 2. 3. 5. 4. 10. 9. 8. 6. Klasse. Soort. Lengte. Breedte. 1ste. Kanaal weg. ld. Idem. Idem Idem. 25. ld. 1024 M. rij- Ideni, Idem. Idem. en bermen. 26 ld. 598 Meter, i 2 Meter. Idem. Idem. Idem ld. ld. 360 Meter. 1.75 Meter. Idem. Idem. Idem. Van-Stolkweg. ld 788 Meter 5 M. des rijw Idem. Idem. Idem. 9. 33. 34. 31. Beschelpt voetpad. Langs een gedeelte der' Waterpartij op den beneden platten berm. De Gem. ’s-Gra- venhage. Burgemeester jen Wethouders) der Gemeente I ’s-Gravenhage. i Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den NAAM der EIGENAREN van den weg, het voetpad of de kunstwerken, i o s 11. 29. 28. 25. Weg langs de Noord-Grintweg, 30. I zijde van de Wa! voetpaden terpartij genaamd) gedeeltelijk i Dninwoir «n hprnion Grintweg, voetpaden, aan beide zyden bermen. Grintweg gedeeltelijk j beschelpt, voetpad aan de Zuid- oostzijde. Voor de 1 bebouwde i gedeelten |een bestraat trottoir. ■en rustieke en brug. 32. i Voetpaden naar het Belvédère op het duin. i onderhoud of i het beheer. Do Gemeente ’s-Gra venhage. 31. 28. Duinweg' SOORT en KLASSE. HET VOETPAD, i Deze weg is aangelegd in het jaar 1874. Weg langs de West-) Grintweg, zijde van het Kanaal.: en rijweg, bestraat met klin kers en keien, voet pad langs de waterzijde, bermen. Van den grintweg langs 1024 M. rij- Gemidd. II de Westzijde van het Kanaal weg en 756 M. waarvan rijwtt M. en voet pa ■2.50 M. breed z in eene gebogen richting, voetpad, eerst Zuid-westelijk en daar na Noord-oostelijk van de, Waterpartij, verder den Kanaal weg kruisende tot aan denzelfden grintweg Westwaarts van het Kanaal. Van den grintweg langs de Noordzijde van de Wa terpartij in kronkelende j Noord-oostelijke richting langs het Belvédère tot aan den Kanaal weg. Van den Scheveningsche weg ten Noord-westen van! j Hotel Promenade in een gebogen lijn tot aan den grintweg, Noordwaarts van ide Waterpartij. 20. 25. 26. 27. nwi.izing een letter .•.•kening daarin gil'-iren nst werken. (Voetpaden, langs de Waterpartij. HEN, die het beheer daarover! eigendom, het voeren. .3>l pl! h’ i- Van de Koninginnebrug Van de Ko- 1ste ged. Jangs de Westzijde van het ninginnebrug weg 6 M.,2de| Kanaal, over de brug aan tot brug Wa- grintweg 5 M..’ de Waterpartij tot aan het terpartij ged. klinker! Marcelisslop te Scheven in-498.50 M. tot ting 5 M.,4d^ :gen. eindegrintweg keienbestraüi 834.50 M van 5.25 M. bred de klinkerbe- van het v<^b strating 98.50 gemidd. 1.8" v M., v./d. keien- j bestrating '168.50 M. te izamen 1600 M. Van den Scheveningsche-! 1ste gedeelte 1ste ged. 10.5 weg in eene gebogen Noord-jtot het kruis-gemidd.. waan kostelijke en daarna Zuid-jpunt 539.50 M. rijweg 6.50 M [oostelyke richting kruisende (en het 2de of voetpad 2.25 den grintweg langs de Noord-(overigegedeel-2de ged. 8 1 'zijde van de Waterpartij totte 482.50 M. temidd., waan (aan den grintweg langs delzamen 1022 M. rijweg 5.10 M. Westzijde van het Kanaal.! over loo M-: on verd< tale bre-'iitf 12 M., waa:a 6.50 M. r M. voor de ',f* voetpad»". eigens L'in.'-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 281