15 G. de Wijs, Voorzitter. De Commissie van bijstand in het beheer ran het Gemeenteziekenhuis. W. J Wenkenbach, Secretaris. Niet verrekend worden de kosten van verpleging van lijders door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur opgenomen. Met verwijzing overigens naar het hierbij gevoegde verslag van den Geneesheer-Directeur, vermeent de Commissie te hebben voldaan aan de opdracht bedoeld in de aangehaalde verordening. 2 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 290