16 3 Inspectores van de Gemeenteapotheek, T. H. Blom Coster, Voorzitter, Dr. Wolterbeek Muller, Secretaris. apotheek van den heer H. den Heijer aan te wijzen. Het Burgerlijk Armbestuur zich daarmede vereenigende verzocht Inspectores tevens de instructie voor den apotheker te Scheveningen aan eene herziening te onderwerpen. Hieraan is voldaan de instructie werd eenigszins gewij zigd en met enkele bepalingen aangevuld en mocht daarop de goedkeuring van het Burgerlijk Armbestuur verwerven. Over de levering der geneesmiddelen te Scheveningen door den heer H. den Heijer zijn bij Inspectores geene klachten ingekomen. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 300