I I I - 14 Commissie van het Burgerlijk Armbestuur: G. de Wijs, Voorzitter, A. J. C. baron van Pallandt, A. Vaste commissie van bijstand in liet beheer van de fabrieken voor gas en electriciteitMr. J. G. S. Bevers, Voorzitter, F. II. van Malsen, J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk, B. Janse Johzn. en H. P. N. Halbertsma. Vaste commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis: G. de Wijs, Voorzitter, A. J. C. baron van Pallandt, Mr. J. A. II. van Zuijlen van Nijevelt, Mr. W. .1. Snouck Hurgronje en Mr. J. B. VAN BeRCKEL. Samenstelling der Commission: Vaste commissie tot het herzien en ontwerpen der verordeningen, betreffende de huishouding der Gemeente: Dr. J. Th. Mouton, Voorzitter, Mr. J. B. van Berckel, J. Simons, E. L. A. Penn en Mr. W. Dolk. Vaste commissie tot het herzien en ontwerpen der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd de Burgemeester, Voorzitter, Mr. J. G. S. Bevers, Mr. J. A. H. baron van Zuijlen van Nijevelt, Mr. H. A. van Raalte, Mr. W. Dolk, F. II. van Malsen en Mr. A. J. E. A. Bik. Vaste Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen: Mr. J. G. S. Bevers, Voor zitter, F. II. van Malsen, Mr. J. H. A. baron van Zuijlen van Nijevelt, Mr. W. .1. Snouck Hurgronje en A. G. Bodaan. Vaste commissie van bijstand in het beheer der Gemeente-financiënJhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf, Voorzitter, W. J. M. de Bas, A. G. Bodaan, E. Edersheim Bzn., Mr. A. F. A. Leesberg, E. L. A. Penn en Mr. J. B. van Berckel. Vaste commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteonderwijs: Dr. J. Th. Mouton, Voorzitter, J. W. F. ridder Huijssen van Kattendijke, Mr. H. A. van Raalte, Mr. A. F. A. Leesberg, A. G. Bodaan, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel en J. L. van der Toorn. r-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 30