18 4 dienst der gemeente, met het verzoek om alle werklieden op den Goeden Vrijdag en de erkende Christelijke feest dagen gelijkelijk te behandelen en aan alle tijdelijke werk lieden die dagen te vergoeden, voorts om de lantaarnopstekers op die dagen vrij te stellen van het schoonmaken der lantaarns. (Bijlagen no. 138). 25 Februari, pag. 62, no. 22. Aangenomen het voorstel: a. tot het aanbrengen van eene electrische verlichting op den Straatweg langs het Strand; b. tot flnantieele regeling van de daaraan verbonden uitgaaf c. tot machtiging van B. en W. van het aangaan van eene overeenkomst met de Maatschappij „Zeebad Scheve- ningen” tot levering van electrischen stroom. (Bijlagen no. 148). 11 Maart, pag. 72, no. 45. Aangenomen het voorstel tot verhuring van het weiland der gemeente-gasfabriek, ten westen van de Cartesiusdwarsstraat aan C. van Stuij ven berg te Loosduinen. (Bijlagen no. 191). 25 Maart, pag. 87, no. 31. Aangenomen het voorstel tot verkoop van grond aan de Cartesiusdwarsstraat aan .1. Bats. (Bijlagen no. 213). 25 Maart, pag. 87, no. 32. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begroeting der gemeente-gasfabriek voor 1901. (Bijlagen no. 214). 25 Maart, pag. 87, no. 34. In handen gesteld van B. en W. ter afdoening, het verzoek van den Bond van werklieden in dienst der gemeente, om de lantaarnopstekers op Goeden Vrijdag vrij te stellen van het poetsen. (Bijlagen no. 221). 22 April, pag. 107, no. 6. Ingekomen en voor kennisge ving aangenomen de missive van B. en W., ten geleide aan hun besluit, waarbij pensioen is toegekend aan den eervol ontslagen lantaarnopsteker der gemeente-gasfabriek C. M. A. Heeneman. (Bijlagen no. 298). 22 April, pag. 108, no. 24. Aangenomen het voorstel tot aanbouw van een tweeden schoorsteen voor de stokerij der gemeente-gasfabriek en tot flnantieele regeling van de daar aan verbonden uitgaaf. (Bijlagen no. 291). 6 Mei, pag. 134, no. 40. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begrooting der gemeente-gasfabriek voor 1902. (Bijlagen no. 360). 27 Mei, pag. 160 no. 22. Aangenomen het voorstel tot onderhandsche aanbesteding van het cokesvervoer aan H. Jongenburger te Waddinxveen en tot verhuring aan hem van een deel der Ziekenweide aan de Gaslaan. (Bijlagen no. 377). 27 Mei, pag. 160, no. 28. Aangenomen het voorstel tot VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. 1 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 339