18 8 aan 36000 M.s ten behoeve der watergasfabriek, aan de Mij tot Vervaardiging van gasmeters voor f 5040. De levering van 275 houten roosters voor zuiverkisten aan Rogier Nerincx Richter te Bergen op Zoom voor f 725. Het maken van een fundeering met piëdestal, rookkanalen, grondmuren met taluds enz. voor een schoorsteen bij de nieuwe stokerij aan C. van Stuijvenberg te Loosduinen voor f 4595. De bouw van een schoorsteen bij de nieuwe stokerij, aan Canoy Herfkens te Venlo voor f 1875, de daarvoor benoodigde vuurvaste steenen aan de Ned. vuurvaste Steenfabriek voor heen Heuvelman te Rotterdam voor f 15 per 1000 KG. Het maken van een bliksemafleider voor dien schoorsteen aan W. Horrix te ’s Gravenhage voor f 105. Het leveren en stellen van een ijzeren loods van gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer aan de firma Frans Andriessens V. A. Hillen Co. te Utrecht voor f 7487. Het telescopeeren van gashouder No. 5 aan A. Klönne te Dortmund voor f 76450. Het maken van een hout-cementen dakbedekking voor ’t gebouw van den fabrieksmeter bij de watergasfabriek aan Gebr. Houtman te ’s-Gravenhage voor f 74,95. Het bouwen van 5 ovens met hellende retorten in de nieuwe stokerij aan A. Klönne te Dortmund voor f30.000. Het leveren van hulpstukken voor een 16” zinker onder de Z.-O. Singelgracht bij de Amstelstraat aan Rogier Nerincx Richter te Bergen op Zoom voor f 420. Het leggen van dien zinker aan G. Wilson te’s-Gravenhage, voor f 1450. Het leveren van een Photometer aan Alex. Wright Co., London voor i 53,5. Het leveren van een 10 candle Hartcourt Pentane Standard aan J. van Warmerdam te Amsterdam voor f 141,30. Het leveren van een candelabre met 5 lantaarns aan de Société des Hauts Fourneaux et Fonderies du Val d’Osne, Parijs voor frs. 2218. Het leveren van drie stuks gegoten ijzeren brugliggers met bijbehoorende balkijzers aan de Holl. IJz. Spoorweg-Mij. te Amsterdam voor f 330. Het leveren van een buigmachine aan Wijnmalen en Hans man te Rotterdam voor f 95. Het leveren van een transportabele antinaphtaline ver damper aan de Chemische fabrik Bruchsal te Bruchsal voor Mark 250. Het leveren van een Zuurstoftoestel met toebehooren de Mij. Oxigenium te Schiedam a f 79,50. Het leveren van een electrische booglamp-installatie op VERSLAG DER GEMEENTEGASEABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 343