18 9 H O O FDSTUK II. Personeel. Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: het pensioen, 7000 2700 f 3000. 2000 1500 1500 1600 den Strandmuur te Scheveningen aan B. L. Vogels Dolhain te ’s-Gravenhage voor f' 11064,50. Het bestraten van sleuven, ten behoeve van gasleidingen in de stad gemaakt, inclusief het onderhoud voor 15 cent per M1. aan H. Jongenburger te Waddinxveen. Het vervoeren der gascokes van de gasfabriek naar de verbruikers, binnen de gemeente, voor f 5,65 de 100 H.L. aan H. Jongenburger te Waddinxveen. Verkocht werden aan de Mij. tot Bereiding van Koolteerproducten te Krimpen ad Usel, het teer dat van af 1 Juli 1902 tot 30 Juni 1903 zal worden voortgebracht voor f 1.30 per H.L. aan H. F. Zimmermann te Wesseling bij Keulen 269.211 K.G. afgewerkte ijzeraarde voor f 15,per 100 K.G.. Berlijnsch blauw, en 377.412 K.G. bevattende 9.9 °/o B. B. a f 1.70 per 10.000 K.G. massa; aan A. J. Kaas te Amsterdam, het oud ijzer voor f 930,85 aan de General Electric Cy. te London, het retortengraphiet voor Mark 8 per 100 K.G. aan L. A. Snoek te Utrecht het vuurpuin voor f 1,50 per M;!. Voor het technisch gedeelte. 1 Directeur met vrije woning, vuur, licht en duin water, voor de berekening van vastgesteld op f 500,- ’sjaars. J. E. H. Bakhuis, jaarwedde 1 Adjunct-Directeur, wedde f 2500- f 3500. J. Ochsendorf, jaarwedde 1 Ingenieur, wedde f 2000 J. Rutten, jaarwedde 1 Fabrieksopzichter met vrije woning, vuur, licht en duinwater, voor de berekening van het pensioen, vastgesteld op f 400 ’sjaars, wedde f1600f2000. Th. Don, jaarwedde 3 eerste opzichters, wedden f 1400—f 1800. Eén als bouw- en werktuigkundige: G. J. van der Gronden, jaarwedde Eén voor de werken in de stad: J. van der Gaag, jaarwedde VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 344