18 3000 650 600 750 700 650 10 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. f 14(H) 1200 1050 800 1000 6(H) 1500 650 f 1000. f 600. 401' 750 b. Voor het administratief gedeelte. 1 administrateur-boekhouder met vrij vuur en licht, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f200 ’sjaars. K. H. Tip, jaarwedde 1000 1000 700 Eén te Scheveningen D. van Bekkum, jaarwedde 2 tweede opzichters wedde f 1000—f1400. Eén aan de fabriek met vrije woning, vuur, licht en duinwater voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f200 ’sjaars: J. Louwerens, jaarwedde Eén belast met den meterijk en het opsporen van lekken in straatbuizen H. F. 1’. Kamerling, jaarwedde 8 derde opzichters wedde f600 f 1000. Twee aan de fabriek: Jhr. D. G. van Teijlingen, jaarwedde J. G. Wegner, jaarwedde Eén belast met de controle op de aflevering van cokes in de stad: G. Feikema, jaarwedde Eén belast met de controle bij den cokesverkoop en den koleninslag op de fabriek W. Achterkamp. jaarwedde Eén voor de werken in de stad C. Eeltjes, jaarwedde Drie voor het toezicht op de publieke verlichting (door de gemeente te vergoeden): H. J. Zalmé, jaarwedde A. Wegner, G. van Weers, 1 Magazijnmeester, wedde f 1000-f1600. D. C. de Graaff, jaarwedde 1 Adjunct-Magazijnmeester wedde f600 - f1000. J. M. Caron, jaarwedde 3 eerste Klerken, wedde f600 H. M. van Beest, jaarwedde C. Franken. J. A. van Duijne, 1 tweede klerk, wedde f300— W. Stevels, jaarwedde 1 Portier, wedde f500 f800. L. Rodijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 345