18 f 1800 id. id. id. 750 900 600 600 jaarwedde id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 350 350 350 350 350 300 300 300 Met ingang van 1 Maart 1902 werd A. J. A. Slingeland, tijdelijk adjunct-boekhouder, benoemd tot len klerk op eene. jaarwedde van f 900 en werd bevorderd tot adjunct-boek houder op eene jaarwedde van f 1000 H. J. Th. van Wijk, thans le klerk. Aan J. H. Boezeman, len opzichter over de werken in de stad, werd met ingang van 22 September, op verzoek, eervol ontslag verleend, tengevolge zijner benoeming tot Directeur der Gemeentegasfabriek te Edam. 1 boekhouder, wedde f1400--f1800. J. J. Bückmann. jaarwedde 4 adjunct-boekhouders, wedde f 1000—f1400. J. J. P. Haaring, jaarwedde K. L. Matthijs, C. J. van Leeuwen. H. J. Th. van Wijck. 4 eerste klerken, wedden f600f900. jaarwedde. id. id. P. L. A. Badoux, A. J. A. Slingeland, W. H. H. de Bie, A. J. van Asselt, 8 tweede klerken, wedden f300—f600. J. H. Vos, jaarwedde G. H. Roberti, id. A. J. Gosslar, id. J. J. H. van der Houven, id. J. R. Taymans, id. B. Th. Begelinger, id. A. B. Groosjohan, id. W. A. Rombouts, id. 11 geldophalers, wedde f700—f 1000. W. A. Brands, D. J. van de Graaf, C. H. J. de Hertogh, M. D. J. Könings, J. van den Sigtenhorst, J. J. van Ee, H. J. Jongezoon, M. L. van der Lugt, G. Pasman, A. Zwarts, J. Ph. van Pijlen, 1400 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 750 750 700 700 700 700 11 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n Mutatiën in het ambtenaarspersoneel en verhooging van wedden. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 346