18 12 2e klerk Bevorderd werden met ingang van 1 Januari 1903, bij het Met ingang van 1 October werd de le opzichter te Sche- veningen J. van der Gaag, belast met de betrekking van len opzichter over de werken in de stad op een jaarwedde van f 1600 en werd in diens plaats te Scheveningen be noemd op eene jaarwedde van f 1400 D. van Bekkum, 3e opzichter over de werken in de stad. Tot 3en opzichter over de werken in de stad werd met ingang van 1 October benoemd C. Eeltjes, gewezen machinist le kl. bij de K. N. M., volontair aan de gasfabriek te Alphen. geldophaler allen werkzaam bij het administratief beheer. Aan de volgende ambtenaren weid met ingang van 1 Januari 1903 verhooging van jaarwedde toegekend: .1. Rutten Th. Don H. F. 1’. Kamerling. J. G. Wegner II. J. Zalme A. Wegner. G. van Weers G. Feikema W. Achterkamp C. Keltjes J. M. Caron H. M. van Beest. C. Franken. J. A. van Duijne. W. Stevels. L. Rodijk allen werkzaam bij het technisch beheer, en adjunct boekhouder idem le klerk K. L. Matthijs. C. J. van Leeuwen W. 11. H. de Bie. A. J. van Asselt. G. H Robert!. A. J. Gosslar J. J. IL v. d. Houwen J. R. Taijmans B. Th. Begelinger A. B. Groosjohan W. A. Rombouts M. L. van der Lugt. G. Pasman A. Zwarts 300 50 - 150 100 150 100 100 100 150 150 150 50 50 50 Ingenieur fabrieksopzichter 2e opzichter 3e opzichter id. id. id. id. id. id. adj.-magazijn meester le klerk id. id. 2e klerk portier f 500 100 100 - 250 150 100 150 150 100 100 lóf) 100 - 100 100 150 100 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n zj vv ai lö M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 347