life ill ife 18 14 Loon per uur or WERKLIEDEN. 3 in de cyaanfabriek Nachtportiers aan de fabriek Portiers bureau Kazernestr. (af- Monteurs (helpers) Machinisten Stokers voor de stoomketels Ploegbazen Stokers Gasmakers (watergasfabriek) Ketelstokers Werklieden in de zuiverhuizen 1 2 1 2 2 8 4 5 2 2 267 2 4 91 3 1 8 2 1 6 3 1 8 6 5 2 2 326 65 1 5 o 4 12 4 25 133 3 3 Ververs Metselaars Straatmakers Opperlieden Moezelaars Koper en blikslager Smeden 9 21 131 62 (helpers) Timmerlieden Syphonpompers a/d Fabriek i/d Stad. (helpers) Machinisten (watergasfabriek) I 1 wisselend dag-en nachtdienst) Brugwachters, tevens nacht- wachts Magazijnknechts Buitenwerkers a's; 22 en 20 18 cent 25’,L en 24'0 ct. 25 en 24 cent 1 per week ƒ19, de ove rigen ƒ16 per week ƒ14,10 15,60, de ove rigen ƒ15 i per uur 18 cent 1 per week 18, de overi gen per uur 23, 21, 20 en 19 cent j per uur 20,19 en 15 cent per week ƒ11,55 10,50 en 1 per uur 15 cent Overgebracht per uur 23 en 19 cent n per week ƒ10,55 per uur 23'/,, 20 en 18 ct. 23, ‘22, 20, 19, 18'/2, 18, 17 en 13 cent per uur 24 en 22 cent per uur 25 en 24 cent 20 cent. 18 21 '/2 en 20'/2 ct. 27 cent. 271/,, 26, 25, 24, 23 en 22 cent. 21 en 18 cent. 25,24, 23 en 20 ct. 18*/2 cent. per week 15.—. Over te brengen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. PER WEEK OP HET EINDE VAN HET JAAR. r> 2 1 n n n n 6 3 II 3 11 10 12 6 H S'-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 349