18 i J ïh 15 Loon per uur of WERKLIEDEN. 20 20 te Scheveningen 2 2 2 v/h bureau 11,05. 1 1 8,05. 12,—. helpers a/d Fabriek i d Stad 267 16 1 1 2 13 1 2 1 16 14 1 2 1 6 4 26 2 81 1 15 2 17 11 4 4 Schoonmaaksters v/d bureaux Kazernestraat Schoonmaaksters a/d Fabriek Cokesblusschers Cokesbazen. Werklieden b/d cokes v/h stor ten opscheppen, opdragen enz. Meterijk en opsporen van lekken Lantaarnopstekers i/d Stad Surveillant v/d Publ. Verl. te Scheveningen Lantaarnopstekers te Scheve ningen Ass. lantaarnopstekers i/d Stad. te Sche veningen Metervullers 326 1 1 15 12 53 2 81 Glazenmakers Controleurs b/d cokesverkoop Kolenlossers Rangeerder Fittersbazen in de Stad Fitters a/d Fabriek i/d Stad 4,-. per uur 23en 23 cent. I p. week f 18,50 en f 16,50 j per uur 19 en 18 cent. 20 en 19 per week f 8,05. 0486 3)579 Over gebracht per week f 15,—. - 16,--. 1 per week f 16,—, de overigen 22 en 20 ct. p. u. j per uur 21 cent. p. week ƒ24,— en ƒ20,I per uur 29 cent. - 25. 23, 22, 21 en 20 cent. 13 19, 18, 17,15, 13 en 10 cent. 1 per week 18,50,1 per uur 22 cent. 1 per week 3,75 en 1 per week 4,25. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EK. PER WEEK OP HET EINDE VAN HET JAAR. 2 r> n n en 1 1 10 1 fl o i3* h Is belast met de zorg voor het hulpbureau en geniet vrye woning, vuur, licht duinwater. 2) W. o. 12 werklieden die de geheele week wegens ziekte verzuimd hebben, n n 2b r n n n n 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 350