18 16 HOOFDSTUK III. a. Fabriek. In tegenstelling met het vorige jaar toen belangrijke uit breidingswerken werden uitgevoerd, waren dit jaar weinig nieuwe werken noodig. Ten behoeve van de generatorovens in de nieuwe stokerij werd een tweede schoorsteen gebouwd. De fundeering en het basement werden aangenomen door C. van Stuy venberg te Loosduinen, de schacht en binnenschoorsteen werden gemaakt door Canoy Herfkens te Venlo, terwijl het vuurvaste materiaal geleverd werd door de Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek te Rotterdam. De kosten van den schoorsteen bedroegen met inbegrip van een bliksemafleider in het geheel f 8671,55. De bestaande houten bergloods werd vervangen door een grootere loods van gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer. De fundeeringen werden in eigen beheer gemaakt, hoofdzakelijk uit slakkenbeton en de bovenbouw werd aangenomen dooi de firma Fr. Andriessens V. A. Hillen Co. te Utrecht. De kosten dezer loods bedroegen f 8773,82. In de geelbloedloogzoutfabriek werd het ammoniak-afdryf- toestel op kosten van den leverancier vergroot en verbeterd, waardoor thans in dit toestel de gegarandeerde hoeveelheid loog kan worden verwerkt. Ten behoeve van de hydraulische lift inde watergasfabriek werd een perspomp met accumulator opgesteld, ten einde als reserve te dienen ingeval van storing in de hoogdruk- waterleiding der fabriek. Deze inrichting werd geleverd door de firma J. Hamer Co. te Amsterdam voor f 1420. Verder werd in de watergasfabriek een fabrieksmeter systeem Duplex van een meetvermogen van 36000 M3. per 24 uur opgesteld. Tot dusver werd de gemaakte hoeveelheid gecarbureerd watergas berekend uit de grafisch geregistreerde standen van den hulpgashouder; daar dit echter zeer tijd- roovend was werd besloten het gas te meten vóór het in de zuiverkisten met het steenkolengas wordt gemengd, waartoe bovengenoemde meter dient. Deze werd geleverd door de maatschappij tot vervaardiging van gasmeters te Dordrecht en geplaatst in een aanbouw, die in eigen beheer werd gemaakt. De bliksemafleiders op de fabrieksschoorsteenen en de directeurswoning werden, voor zoover zij konden worden nagezien, in orde bevonden. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. Toestand der fabriek, der gebouwen en der canalisatie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 351