18 21 187238 M'. 1780 211 M'. HOOFDSTUK IV. Steenkolen, gasolie en gasproductie. 4328 191566 M'. 642 106 195 52 507 370 191196 M'. In 1902 werden, behalve een kleine hoeveelheid cannel- kolen en hars en de nog aanwezige kleine hoeveelheid Engelsche kolen, uitsluitend Westphaalsche kolen gedistilleerd. De levering der kolen geschiedde franco aan het station der Hollandsche Uzeren Spoorwegmaatschappij alhier. Door de heeren Van Nievelt Co. te Rotterdam zijn ge leverd 33.025.000 KG. Alma. 16.750.000 Consolidation. Over te brengen 49.775.000 KG. 895 Totaal 2608 M'. waarvoor geen huur van ondergrond aan de Gemeente ver schuldigd is. De geheele canalisatie bedraagt dus 193804 M'. Opgenomen werden zonder te worden ver vangen Blijft canalisatie, waarvoor huur van ondergrond aan de Gemeente verschuldigd is. Verder behooren nog tot de canalisatie de leiding in de Passage die van den West Duinweg naar het ontsmettings- gebouw en de aschstaal die achter hotel „Zeerust” die langs Koekamp en Malieveld in 't Haagsche Bosch die van den Weg ten Noord-Oosten van Malieveld en Koekamp tusschen den Benoordenhoutschen- weg en het Bezuidenhout die van het Staatsspoorwegemplacement en die op particulier terrein gelegde hoofdleidingen voor muntgasverbruikers De canalisatie, waarvoor huur van ondergrond aan de Gemeente verschuldigd is, had in het begin van 1902 eene lengte van In 1902 werd gelegd6108 M‘. waarvan ter vervanging van reeds gelegde buizen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 356