18 22 zijn de volgende M-\ steenkolengas of per voor de distillatie hebben a 8,02 a 8,90 Unser Fritz. Nordstern. Prosper. Neu Essen. Wilhelmina Victoria. Graf Bismarck. Mont-Cenis. Harpener. Graf Moltke. 16.890.000 59.200.000 Voor deze leveringen onkosten betaald: a. voor rangeerloonen tusschen het station der H. IJ. S. M. en de gasfabriek f 19.874,75* b. voor het lossen der kolen, enz. 18.167,74 Overgebracht 49.775.000 KG. 1.605.000 14.112.500 755.000 1.060.000 3.605.000 1.525.000 612.500 2.580 000 3.730.000 79.360.000 KG., 38.042,49 Te zamen f 731.935,79 Aangezien langs de lijn van den stoomtram weg van het station den Haag naar Scheve- ningen in het jaar 1902 meer dan 5000 waggons van 10.000 KG. werden vervoerd werd geresti tueerd: door de H. IJ. S. M. over 79491 ton kolen a 5 ct. waarvan 3.210.000 KG. a f 9,65 per 1000 KG. 31.555,50 1000 135.457,80 1000 526.880,— f 693.893,30 3.974,55 Blijft f 727.961,24 De ontvangen kolen tot eene hoeveelheid van 79.360.000 KG. hebben dus netto gekost f 727.961,24 of f9,173 per 1000 KG. tegen f 8.854 per 1000 KG. in het vorige jaar. Voor de distillatie werden gebruikt: 78.744.427 KG. Duitsche kolen. 2.576.477 Engelsche 2.760 Cannel 27.842 Hars Voortgebracht zijn 23.597.263 1000 KG. kolen 290.17 M’. gas. De uitgaven aan arbeidsloon bedragen als volgt: VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. w. o. de restitutie later genoemd. n T) n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 357