18 23 4383,46 f 2064,965 46019,195 17302,10 13679,94 12972,19 f Voor nachtbazen en stokersbazen stokers machinisten stokers voor de stoomketels 5.358,46 90.096,77 3.512,68 1.457.55 f 100.425,46 Voor de fabricage van gecarbureerd watergas zijn gekocht van de American Petroleum Cy te Antwerpen: 1.098.764 K.G. Amerikaansche gasolie, waarvan fr°. gasfabriek 368.130 K.G. tegen f 4.70 per 100 KG. f 360.000 f3.80 370.634 - 3.50 Voor inkomende rechten, inklaring en rangeerloon, na aftrek der restitutie (f 61,60) is betaald De uitgaven aan arbeidsloon in de watergasfabriek hebben bedragen f 9260.85. Voortgebracht zijn 3268287 M3. gecarbureerd watergas van gemiddeld 16.83 Eng. kaarsen lichtsterkte. Per 100 M3 gas werd dus verbruikt 59,14 K.G. cokes en 39,78 L. olie. Gedurende 136 etmalen werd 24 uren watergas gemaakt, gedurende 105 etmalen 16 uren, en gedurende 21 etmalen 8 uren. Tusschen 11 Mei en 19 Augustus werd geen watergas gemaakt. De duur van het warm blazen werd in den laatsten tijd op 2 minuten en die van het gasmaken op 6 minuten gesteld. Al het gemaakte teer werd onder de stoomketels verbrand. De gemiddelde lichtsterkte van het watergas was 16,83 Door Z. E. den Minister van Financiën werd restitutie verleend voor de in 1901 en 1902 betaalde inkomende rechten 1.098.764 K.G. olie 1.292.665 liters hebben dus netto gekost41635,73' De olie heeft gemiddeld gekost 3,789 cent per K.G. en 3,220 cent per liter. Verbruikt, werden 1.105.234 K.G. 1.300.276 L. olie. Voorts werden voor de fabricage van gecarbureerd water- gas gebruikt 1932.882 K.G. cokes in de generatoren. 571.872 onder de stoomketels. 2504.754 K.G. cokes. VERSLAG 1>ER GEMEENTEGASFABRIEK. n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 358