18 24 14092,62 574,26 11.338.004 KG. 29.800 82.440.104 f De onkosten hierop hebben bedragen voor inkomende rechten voor vervoerkosten van het station naar de fabriek na aftrek der restitutie (f 5,50) bleef8.252.900 KG. Verder waren op dien datum in voorraad 189.878 liters Amerikaansche gasolie, 64.077 KG. Denbog Cannelkolen, 1200 KG. bruine Amerikaansche Hars en 14180 liter Benzol. 81.320.904 KG. 1.050.400 13 000 K.G. 26.000 Eng. kaarsen, het soortelijk gewicht 0,626 en het koolzuur- gehalte 3,21 pCt. In het geheel zijn voortgebracht 26.865.550 M3. gemengd gas. Indien de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden •herleid tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 mm., zijn voortgebracht 27.412.982 M3. of 2,04 pCt. meer. Per 1000 K.G. kolen zijn dan voortgebracht 296,1 M3. steen kolengas, terwijl per 100 M3. watergas 38,99 liter olie en 57,99 K.G. cokes zyn verbruikt. Om tot verhooging der lichtkracht van het af te leveren gas te worden gebruikt, is gekocht van Solvay Co., te Brussel 102.492 K.G. Benzol tegen f 13,75 per 100 K.Gf In dit dienstjaar zijn ingeslagen Verbruikt werden voor de distillatie stoomketels voor de stoomketels water - gasfabriek voor de smederij centrale verwar ming te zamen Zoodat op 31 December 1902 in voorraad 22,— 14688,88 De benzol heeft per K.G. 14.33 per liter 12,61 cent gekost. Verbruikt werden 121.447 liters. Aangezien de toevoeging van benzoldamp aan het gas achter de fabrieksgasmeters plaats heeft, uitgezonderd eene kleine hoeveelheid voor carburatie bij den naphtaline washer, is de hoeveelheid gas 34000 M3.) afkomstig van de benzol niet onder het productie-cijfer begrepen. Op 1 Januari 1902 was de voorraad kolen 79.360.000 90.693.004 KG. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n r> 1) Te zamen eene waarde vertegenwoordigende van ƒ85.114.95 (Zie bijlage steen kolenrekening of inventaris.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 359