t I 19 Plaatselijke verordeningen door den Raad gedurende het jaar vastgesteld. Zij bestaan uit: Een strafverordening. Algemeene Politieverordening, vastgesteld 15 Juli, mede gedeeld aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, volgens hun bericht van den 29en Juli 1902, B. No. 620, 2e afd., G. S. no. 73/1 en afgekondigd 11 Augustus. Schrijver, 1° f 900 Pier belastingverordeningen. Verordening, regelende het bedrag en de grondslagen van het schoolgeld voor de leerlingen der openbare 850 850 800 750 700 700 700 700 650 600 600 300 400 350 350 300 „300 bestond op F. H. Crans J. F. D. Bouricius. J. P. A. Huijsers G. E. II. van Veen W. N. Arntzenius. Het personeel der Gemeentebedienden Januari 1903 uit: Conciërge en kamerbewaarder, J. Regenboog, benevens vrije woning, vuur en licht. BodenP. Leunis F. A. Nulle H. de Bie L. E. ’t Hart P. G. CORNAEY F. A. J. Dieben Pu. Kok H. J. van Leth A. J. Jalink Th. G. A. Albers II. E. Planje Hulpbode te ScheveningenJ. J. J. Overbroek Portier n Jaarwedde. Deze betrekking wordt lijdelijk waargenomen door een invaliedeu agent van politie. I I I Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 35