18 92.346 nihil. nihil. 110.906 Hl.. 1.114.448 HL. 89.345 HL. te zamen 306.875 HL 46.021 13.616 368.437 21.802 nihil. nihil. 33.854 HL. Uit het vorige dienstjaar overge bleven 1.095 830 67.543 HL. 67.543 906 110.000 HL. 110.000 Uitziftsel. 110.906 HL. Uit geregelde dagelijksche waarnemingen is gebleken, dat voor de verhooging der lichtsterkte van gemiddeld 14,09 tot gemiddeld 15,44 Eng. normaal kaarsen per 100.000 meter kaarsen 569 liter benzol geeischt wordt. Voor 1903 is weder een contract voor de levering van benzol afgesloten. Over het geheele jaar berekend is per 100 KG. gedistilleerde kolen 0.139 liter benzol, 0.003 KG. cannel en 0.034 KG. hars toegevoegd tegen 0.135 liter benzol, 0,043 KG. cannel en 0,002 KG. hars in 1901. Op bijlage II komt onder meer voor de jaarlijks verwerkte hoeveelheden kolen en de daaruit verkregen gasproductie, sedert het begin der exploitatie door de gemeente. HOOFDSTUK V. De in 1902 gedistilleerde kolen hebben opgeleverd 1.022.102 HL. cokes in welk getal ongeklopte en geklopte cokes is samengevoegd. Bij het kloppen werden verkregen 89.345 HL. gruis en 110.906 HL. uitziftsel. 81.320.904 KG kolen hebben dus opgebracht: I Cokes. Gruis. (1.022.102 HL< 89.345 HL. 746.011 712.157 I Cokes. (voor de ovens voor de generato- I ren der water- I gasfabriek. Ivoor stoomketels 2 der watergasfabr. c SP s af voor verkocht Zoodat op uit0. December in voorraad bleef. voor de Calorifères ten behoeve der badkamer voor de kantoren Gruis. voor de stoommachines Uitziftsel. Ivoor centrale verwarming Rest 26 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. T) n Cokes, gruis en uitziftsel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 361