18 27 HL. gruis en 19.272,60 37.331,00 9,80 1.851,51 5.301.11 32.983.14® f 357.296,55® 4.108,67 21.721,85® 100 KG. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen gebruik noodig was 0.80 HL. cokes, 0.083 0,135 HL. uitziftsel. Aan de gasfabriek kan zoowel geklopte als ongeklopte cokes worden afgehaaldvan de geklopte hoeveelheid is ruim 36 pCt., van de ongeklopte ruim 60 pCt. aan de fabriek verkocht. f 20.790,93 130.393,35 34.293,00 92.819,10 82.017,00 f 360.313,38 289.763 68.586 168.762 136.695 712.157 HL. Vergoed werd: voor het kleinslaan van 385.452 HL. a 5 ct. per HL. f voor het thuisbezorgen van: 373.310 HL. a 10 ct. per HL. voor vergeefs gedane vervoer kosten, scheepbrengen van cokes enz -56.613,40 Totaal. f 416.926,78 Voor op den hoop brengen van grove en geklopte cokes en voor het opscheppen van cokes en gruis is betaald 26.647,08 Blijft. f 390.279,70 De kosten voor het kleinslaan en thuisbe zorgen der cokes hebben bedragen: arbeidsloon voor het klein slaan voor verzegelingsmateriaal, het verzegelen der zakken en controle wagen vervoer en bezorging, onderhoud van wagens, ma chines, manden, zakken enz. Te zamen. Alzoo heeft de netto-opbrengst der cokes bedragen Zynde per HL. f 0.50. Afgeleverd werden 48.351 HL. a 43 cent 45 50 55 - 60 VERSLAG DER GEMEEKTEGASFABRIEK. n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 362