18 28 te zamen 15.950,— HOOFDSTUK VI. Particuliere Verlichting. 8525 67543 HL. Hetaantal gasverbruikers, waaronder de gemeentegebouwen, heeft op 1 Januari 1902 bedragen 22182 verbruikers op meter met 178.569 meteriichten en 109 verbruikers op abonnement met 192 lichten. Op 31 December waren deze cijfers respectievelijk ge klommen tot 24782 verbruikers op meter met 194,360 meter iichten en 114 verbruikers op abonnement met 206 lichten. Er zijn dus bijgekomen 2600 gasverbruikers op meter met 15791 meteriichten en 5 verbruikers op abonnement. Totaal 2605 verbruikers en 15805 lichten. Bovendien zijn evenals op Januari 1902 nog aanwezig 25 zoogenaamde tusschenmeters met 109 lichten. Onder de genoemde cijfers zijn, behalve de gewone munt gasmeters begrepen 26 muntgasmeters met 245 lichten, welke in de gymnastieklokalen behoorende bij de gemeentescholen geplaatst zijn. Huur wordt voor deze meters niet in rekening gebracht; het gas over deze muntgasmeters afgeleverd, wordt met 8 ets. per M3 betaald. In dit jaar werden totaal ingeschreven 1492 muntgasmeter- installaties, waarvan 1109 geheel nieuw en 293 in perceelen, waarin reeds een binnenleiding aanwezig was, werden ge maakt, terwyl 90 bestaande installaties op andere verbruikers werden overgeschreven. Tengevolge van verhuizingen werden 243 installaties ge maakt, teruggenomen werden 304 installaties, het aantal vermeerderde dus dit jaar met 945 installaties. Van 21 perceelen is ook de leiding geheel weggenomen. f 14.754,50 2.557,50 f 17.312,00 Het cokes-uitziftsel werd bij contract aan A. Korte weg, te ’s Gravenhage afgeleverd. De opbrengst heeft bedragen 110.000 HL. a 145 cent per HL w. o. voor het in den wagen leveren a 1 cent per Hl, De netto opbrengst is dus geweest zijnde 13' cent per HL. 1.100,- f 14.850,— Van het gruis werd verkocht: 59018 HL. a f 0,25 0,30 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 363