:l .'•lp 18 29 945 35,47 48,48 Wegens 1677 installaties 945 79,135 ƒ161,345 9,69 2,18 8,58 6,55 1,44 10,83 26,20 Totaal per installatie 65,47 levering van meerdere buisleiding of installatieverandering werd betaald verkoop van geplaatste muntgasleidingen in 5 perceelen overname van lampen en comforen in 4 perceelen overname van muntgasleidingen en orna menten in 2 perceelen Voor 272 verhuizingen werd ingevolge artikel 11 der voor waarden f 2,50 per verhuizing betaald. Het gemiddeld verbruik van 1426 meters over een vol jaar bedroeg per muntmeter 437,07 M.3 Bijbetaald werden 3878 M.3 a 1' 2 per M.3 voor’t verbruik, dat in het loopende jaar beneden 300 M.3 was gebleven. Op verzoek der verbruikers wordt voor sommige abonne- mentslichten gasgloeilicht toegepast, de kosten van de gas- gloeilichtbranders en die van het onderhoud der gloeilichamen worden door de gasfabriek gedragen. Aan de abonnés wordt echter het verbruik van gewone gasvlammen ad 200 Liter per uur in rekening gebracht. Op 31 December 1902 bedroeg het aantal perceelen te ’s-Gravenhage 37725, waarvan 66 pCt. aan de gasleiding was aangesloten. Op dien datum telde men op 8.93 inwoners 1 gasverbruiker, op ultimo December 1901 bedroeg dit laatste cijfer 9.83 inwoners. De verlichting bij particulieren eischte dit jaar 23.688.228 M.3 tegen 21.334.321 M.3 in het vorige jaar. Dit verbruik is dus met 2.353.907 M.3 of 11,03 pCt. toegenomen. Onder het cijfer dei’ verlichting bij particulieren is dat voor industrieele doeleinden begrepen. g g f 10 757,225 dus per instal, f S'-S 2.421,04 o Q" Op 1 Januari 1902 waren in gebruik vermeerderd in 1902 met Zoodat op uit. December 1902 in gebruik waren2622 installaties. Op dien datum waren nog 328 aanvragen ingeschreven, waaraan moest worden voldaan. De installatiekosten bedroegen over 1902: Aan materiaal, services t arbeidsloon, id. materiaal binnenleiding arbeidsloon id. j straatwerk gastoestellen 9.522,35 7.264,58 >.S 1.607,40 voor 945 install. 10.236.26 „24.759,-- muntgasmeters VERSLAG DER GEMEENTEGA«FABRIEK. r n T> n n n n n n n n n n 00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 364