18 33 Aan gas is verbruikt: Uren. M". u. 3.788.529 757.705,85 6 547.095'/.2 654.709,55 1.160.599 232.119,85 0- h. 397,22 3.972' 356.20 3.562 k. 14.843 160.1743 106.879 848.7473/4 219.960,95 98.109,12 5 126,05 1.698,71 296,87 38 904,47 11.893,15 6.169,99 vol brandend op nachtlicht dagvlammen ad 20 I vol brandend op nachtlicht dag vlammen 4,20 62,90 85 21 629 8*/l Totaal M3. 2.027.515,93 3 2.199.609 '.2 16.351.520 5.783'/., 4.9473/4 87 gasgloeilichten van 100 Liter, van zonsondergang tot middernacht (avondlichten). 4 gasgloeilicht-groepen branders van 200 Liter, van zons ondergang tot middernacht. 11 gloeilichten van zonsondergang tot 10'/2 uur n.m. De gasgloeilichtbranders te Scheveningen waren allen voor zien van gaat.jes-glazen en geplaatst in vierkante lantaarns met geëmailleerd ijzeren reflectors, behalve die, staande aan de zeezijde van het Kurhaus, welke in ronde lantaarns, systeem Brussel, geplaatst waren. Het aantal branduren van een nachtlicht gedurende het geheele jaar heeft 3716'/,, dat van een avondlicht 2008"/., bedragen. door nachtlichten, gewone branders ad 200 1 b. door nachtlichten gasgloeilichtbranders ad 100 L door avondlichten gewone branders ad 200 I door avondlichten gasgloeilichtbranders ad 100 I e. door dagvlammen van b en d ad 6L. f. door intensief- j lichten f (geen gasgloei- 1 licht) door intensief- i lichten j (gasgloeilicht) voor extra verlichting van gasgloeilich ten ad 100 L. op de Prinsegracht en Noordwal (ten behoeve der Groenten- markt) i. door gloeilichten ad 100 L. op den Ouden Scheveningschen weg, welke in den zomer een half uur voor de anderen worden ontstoken j. voor extra verlichting ten behoeve van herstelling van straten enz. gewone lichten ad 200 L gloei 100 voor 1 tijdelijk brandend licht VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 368