18 34 HOOFDSTUK VIII. Gasverlies. 40.500 M3. Op den len Januari 1902 bevond zich in de gashouders Door de fabrieksgasmeters werd aangegeven als gemaakt in dit jaar26.865.550 Over te brengen 26.906.050 M3. Voor het door de publieke verlichting verbruikte gas, zijnde 2.027.516 M3, werd door de gemeente een som van 121.650,96 betaald. Eveneens restitueerde de gemeente de kosten van onder houd van het materieel der publieke verlichting ten bedrage van ƒ28.045,18 met inbegrip der magazijngoederen. die van het ontsteken en blusschen der lichten ten bedrage van ƒ47.621,14 (w. o. f620.— voor kosten van het schoonhouden der wachtlokalen en het beloonen der reserve-controleurs), de jaarwedden der controleurs ten bedrage van ƒ2099,88, het onderhoud en gebruik van wachtlokalen der lantaarnopstekers ten bedrage van 1250.—- te zamen derhalve een som van 79.016,20. De openbare verlichting kwam dus de gemeente te staan op 9,897 cent den M3. Per pit (het aantal pitten gerekend op 4713) werd gemid deld betaald ƒ42,58. De kosten van uitbreiding van het materieel der publieke verlichting, die door de gasfabriek gedragen worden, hebben met inbegrip der magazijngoederen 8209,45 bedragen. In deze kosten zijn begrepen 1950.— voor aanschaffing van 516 gloeilichtbranders totaal 520 pitten en 413.— voor veranderingen van lantaarns en het opstellen van de branders. In het cijfer voor het onderhoud van het materieel der publieke verlichting zijn de kosten voor het vervangen van gloeilichamen, glazen enz. opgenomen. Over het geheele jaar gerekend hebben deze kosten 6834,54 bedragen, waarbij voor arbeidsloon voor het uitgloeien van kousjes enz. 4016,57 moet worden gevoegd. De publieke verlichting heeft dit jaar 2.027.516 M3. gas gebruikt tegen 2.048.448 M3. in 1901, eene vermindering dus van 2.0932 M3. of 1.02 pCt. Per inwoner heeft dit verbruik 9,25 M3. bedragen tegen 9,52 M3. in het vorige jaar. Onder bijlage II komt onder meer voor het jaarlijksch gasverbruik voor de openbare verlichting sedert het begin der exploitatie door de gemeente. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 369