18 35 26.906.050 M3. HOOFDSTUK IX. Verzameling der vorige gegevens. De aflevering en de netto opbrengst van het gas blijken nader uit den volgenden staat: |-e IS i U -Ê g lc o 1100.—1/1.576.497,52‘ 83 19 V'1 -433.652,28s Overgebracht Hiervan is afgeleverd: aan particulieren en gemeente- gebouwen publieke verlichting fabriek en kantoren en bleef op ultimo December in de gashouders aanwezig te zamen Zoodat het verlies heeft bedragen zijnde 1,60 pct. van de geheele productie of 2,22 M3. per strekkenden meter canalisatie. De laatste twee cijfers hebben in 1901 bedragen 1,67 pet. en 2,16 M3. Indien de dagelijks verkregen hoeveelheden gas herleid worden tot eene temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 mM. wordt over 1902 de productie 27.412.982 M3., zijnde 547.432 M3. meer dan door de fabrieksgasmeters werd aangewezen. Naar dit cijfer berekend heeft het gasverlies 978.067 M3. bedragen, zijnde 3,56 pet. van de geheele productie of 5,05 M3. per M'. canalisatie. In 1901 waren deze cijfers respectievelijk 3,06 pet. en 4,01 M3. 34 950 - 26.475.415 430.635 M3. VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABKIEK. N etto Hoeveelheden. Afgeleverd. opbrengst. 26.871.100 M'. 21.194,28 121.650,96 24.041.466 M3. 2.027.516 371.483 353.238 2.027.516 371.483 430.635 22.828.964 M'. 859.264 K C 1,32’ 7,55 1,38 1,60 Aan particulieren voor verlichting en verwarming industrieele doeleinden (46.379 M'. is onbetaald geble ven, doch 1917 M’. van de vorige jaren betaald geworden), aan genieentegebouwen publieke verlichting. eigen gebruik gasverlies

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 370