18 36 HOOFDSTUK X. Koolteer. f 4.494,75 HL. 124.05 M’. 10.46 2^22 136,73 M3. 30.946,41 f 35.441,16 HL. 30.248,27 f 5.192,89 HL. 109,15 M3. 9,20 1,95 120,30 M3. Blijkens het verslag over 1901 bedroeg de voorraad koolteer op 1 Januari 1902 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben tegen 3,68 liter per 100 KG. kolen opgebracht Per Mcanalisatie werd afgegeven voor particuliere verlichting publieke verlies te zamen tegen 127,72 M3. waaronder 2,16 M3. voor verlies in 1901. Het grootste gasverbruik per etmaal is dat van Zaterdag 6 December geweest met 121.859 M3. en het kleinste dat van Zondag 22 Juni met 36.914 M3. HL. a ƒ1,67 ƒ32.728,67 1.30 13.096,20 1,40 231,— 2,- 822,54 ƒ46.878,41 Dit maakt per M3. gedistilleerd gas 5,867 cent. Per inwoner werd verbruikt aan particuliere verlichting publieke waarbij voor verlies moet worden gevoegd te zamen tegen 112,20 M3. waaronder 1,90 M3. voor verlies in 1901. Op 31 December bedroeg de lengte van het buizennet 193804 M'. Te zamen Van deze hoeveelheid werd afgeleverd Zoodat op 31 December 1902 in voorraad bleef De aflevering geschiedde aan de Mij. tot Bereiding van kool- teerproducten te Krimpen a/d. IJsel 19.598 Dezelfde10.074 A. W. Andernach te Beuel165 Particulieren411,27 Zoodat het teer heeft opgebracht VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRTEK. r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 371